Burslar

Burslar

İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü öğrencilere Üstün Başarı Bursu (UBB), Tam Burs (TAB), Öğrenim Bursu (OGB), Özel Bütçeli Burs (OBB), Anlaşmalı Kurum ve Proje Bursu (APB) ve Personel Bursu (PEB) başlıkları altında çeşitli burs imkanları sağlamaktadır.

Çokdillilik Politikası

İbn Haldun Üniversitesi, sosyal bilimler odaklı bir araştırma üniversitesi olma misyonu ve fikri bağımsızlık ilkesi çerçevesinde mezunlarına, Doğu ile Batı medeniyetlerine ilişkin bilim geleneklerini, yöntem ve kavramlarını kullanabilme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, lisansüstü programlarında öğrenim gören adayların farklı dilleri kullanarak düşünebilme, düşündüklerini ifade edebilme ve birincil kaynaklara daha kolay ulaşabilme becerilerini kazanması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, İbn Haldun Üniversitesi tezli yüksek lisans programlarından mezun olacak öğrencilerimizin İngilizce, Türkçe ve Arapça (ya da program tarafından öngörülen başka bir dil) dillerine belirli bir seviyede hâkim olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerimize, çalışma alanlarının gerekliliklerine göre bu üç dile ek olarak farklı dillerde de kendilerini geliştirme imkânı tanınacaktır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur