Burslar ve Kontenjanlar

Burslar

İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü öğrencilere Üstün Başarı Bursu (UBB), Tam Burs (TAB), Öğrenim Bursu (OGB), Özel Bütçeli Burs (OBB), Anlaşmalı Kurum ve Proje Bursu (APB) ve Personel Bursu (PEB) başlıkları altında çeşitli burs imkanları sağlamaktadır.

Çokdillilik Politikası

İbn Haldun Üniversitesi, sosyal bilimler odaklı bir araştırma üniversitesi olma misyonu ve fikri bağımsızlık ilkesi çerçevesinde mezunlarına, Doğu ile Batı medeniyetlerine ilişkin bilim geleneklerini, yöntem ve kavramlarını kullanabilme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, lisansüstü programlarında öğrenim gören adayların farklı dilleri kullanarak düşünebilme, düşündüklerini ifade edebilme ve birincil kaynaklara daha kolay ulaşabilme becerilerini kazanması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, İbn Haldun Üniversitesi tezli yüksek lisans programlarından mezun olacak öğrencilerimizin İngilizce, Türkçe ve Arapça (ya da program tarafından öngörülen başka bir dil) dillerine belirli bir seviyede hâkim olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerimize, çalışma alanlarının gerekliliklerine göre bu üç dile ek olarak farklı dillerde de kendilerini geliştirme imkânı tanınacaktır.

Kontenjanlar

Program Kontenjan
İktisat Doktora (İngilizce) 10
İşletme Doktora (İngilizce) 10
Klinik Psikoloji Doktora (Türkçe) 10
Özel Hukuk Doktora (Türkçe) 10
Tarih Doktora (İngilizce) 5
Temel İslam Bilimleri Doktora (%30 İngilizce) 15
Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans (%30 İngilizce) 15
Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans (Türkçe) 12
Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (Türkçe) 3
Felsefe Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) 10
Finansal Ekonomi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) 10
Hava Taşımacılığı Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) 30
Hava Taşımacılığı Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) 10
İktisat Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) 15
İşletme Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) 15
İşletme Tezli Yüksek Lisans (Türkçe) 30
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (Türkçe) 15
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (%30 İngilizce) 2020-2021 eğitim – öğretim yılında öğrenci alımı yapılmayacaktır.
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans (Türkçe) 15
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans (%30 İngilizce) 15
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans (%30 İngilizce) 3
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans (%30 İngilizce) 10
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) 15
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) 3
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) 20
Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans (%30 İngilizce) 35
Türkiye Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) 12
Türkiye Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) 3
Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) 15
Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) 3

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur