2019 – 2020 Güz Dönemi Doktora Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar)

Özel Şartlar:

 1. Klinik Psikoloji veya Sağlık Psikolojisi veya Uygulamalı Psikoloji yüksek lisansına sahip olmak
 2. Yurt içi hukuk fakültelerindeki herhangi bir lisans programından ya da YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yurt dışı hukuk fakültelerindeki lisans programlarından mezun olmak
 3. İngilizce dil belgesi olmayan adaylar da başvuru yapabilir. İngilizce şartını sağlayamayan adaylara bilimsel değerlendirme sınavları sonucunda programa kabul almaları halinde hazırlık programı verilebilir.

Not: Lisans mezuniyeti ile doktora başvurusu yapmak isteyen adayların ALES sınavından en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

ONLINE BAŞVURU HAKKINDA

Başvuru yapacak adayların tabloda belirtilen şartları sağlamaları ve aşağıdaki başvuru belgelerini Online Başvuru Sistemi‘ne yüklemeleri gereklidir. Şartları sağlamayan,  yanlış veya eksik belge yükleyen veya yanlış bilgi veren adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

GEREKLİ BAŞVURU BELGELERİ

 • Fotoğraf
 • Özgeçmiş
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Transkript
 • ALES sonuç belgesi
 • Dil yeterlilik belgesi
 • Niyet mektubu
 • Burs başvurusu için niyet mektubu
 • Burs başvurusu için gelir durumunu gösteren belge

Not: Son iki belgeyi burs başvurusu yapacak adayların hazırlaması şarttır.

Bu belgeleri hazırlamadan önce Başvuru Rehberini okumanızı rica ederiz.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur