Klinik Psikoloji Doktora Programı (Türkçe)


Bu bilgi çok yakında eklenecektir.

Program Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Morgül

Program Hakkında:

Program hakkında detaylı bilgiyi çok yakında bu alandan görebileceksiniz.

Lütfen Doktora Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Birinci Yıl
1. Dönem  
Ders Kodu Ders Adı T P K AKTS
PSY 681 İleri Araştırma Yöntemleri

(Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği)

3 0 3 15
Alan Seçmeli 3 0 3 15
  Alan Seçmeli 3 0 3 15
Alan Seçmeli 3 0 3 15
Toplam   12 60
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Adı T P K AKTS
PSY 685 İleri İstatistik 3 0 3 15
PSY 631 Klinik Uygulama I 0 3 3 20
PSY 635 Klinik Süpervizyon I 3 0 3 15
Alan Seçmeli 3 0 3 15
Toplam 12 65
İkinci Yıl
1.Dönem  
Ders Kodu Dersin Adı T P K AKTS
PSY 600 Seminer 0 0 0 15
PSY 632 Klinik Uygulama II 0 3 3 20
PSY 636 Klinik Süpervizyon II 3 0 3 15
  Alan Seçmeli 3 0 3 15
Toplam 9 65
2.Dönem
Ders Kodu Dersin Adı T P K AKTS
PSY 697 Doktora Yeterlilik Sınavı 0 0 0 30
PSY 698 Doktora Tez Önerisi 0 0 0 30
Toplam 60

 

Üçüncü Yıl
Ders Kodu Dersin Adı T P K AKTS
PSY 699 Doktora Tez Çalışması 0 0 0 120
Toplam 120
Genel Toplam   33 370

SEÇMELİ DERS HAVUZU

Ders Kodu Dersin Adı T P K AKTS
PSY 652 Psikolojik Travma ve Tedavisi 3 0 3 15
PSY 662 Vaka Analizi 3 0 3 15
PSY 654 Ayırıcı Tanı 3 0 3 15
PSY 670 İslami Temelli Psikoterapi 3 0 3 15
PSY 667 Psikolojik İyi Oluş ve Direnç 3 0 3 15
PSY 525 Klinik Pozitif Psikoterapi 3 0 3 15
PSY 530 Anlatı Terapisi 3 0 3 15
PSY 540 Psikoterapi ve Kültür 3 0 3 15
PSY 546 Eş ve Aile Terapileri 3 0 3 15

 

ZORUNLU DERSLER

PSY 600 Seminer

Söz konusu doktora seminer dersi ile öğrencilere klinik psikoloji alanında en güncel uygulamalı araştırma konuları ile ilgili farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle öğrenciler ilgilendikleri araştırma konuları ile ilgili literatür bilgilerine sahip olabileceklerdir. Dersin kapsamında öğrenciler, doktora öğrenimi süresince edindikleri bilgileri, bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı kalarak hazırlayacakları bir seminer ile kendi tez konularına yönelik ön bir sunum yapacaklardır.

PSY 631 Klinik Uygulama I

Bu derste klinik psikoloji uygulamasında öncelikle etik sorunları ve terapinin temel prensipleri konusunda profesyonel bir bilinç ve hassasiyet geliştirilmesi hedeflenir. Dönem boyunca üniversite bünyesindeki İbn Haldun Psikoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bireysel terapi görüşmeleri, psikososyal grup aktiviteleri ve vaka sunumları gibi klinik uygulamaları gerçekleştiren öğrencilerin klinik psikoloji alanındaki profesyonel kimliklerini geliştirmelerine katkıda bulunulması sağlanır.

PSY 632 Klinik Uygulama II

Bu ders toplamda bir senelik (2 dönemlik) klinik uygulama programının ikinci modülü olup, ilk modülde olduğu gibi öğrenciler üniversite bünyesindeki İbn Haldun Psikoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bireysel terapi görüşmeleri, test uygulama ve raporlama, psikososyal grup aktiviteleri ve vaka sunumları gibi klinik uygulamaları gerçekleştirirler.

PSY 635 Klinik Süpervizyon I

Bu derste öğrenciler her hafta düzenli olarak seans özetlerini sunarak ve vakalara dair paylaşımlarda bulunarak uzman psikologlardan ve bölüm hocalarından geri bildirim almakta ve klinik uygulamaya dair bilgilerini artırmaktadırlar.

PSY 636 Klinik Süpervizyon II

Toplamda bir senelik (2 dönemlik) klinik süpervizyonun ikinci modülü olan bu derste ilk modüldeki gibi öğrenciler her hafta düzenli olarak seans özetlerini sunarak ve vakalara dair paylaşımlarda bulunarak uzman psikologlardan ve bölüm hocalarından geri bildirim almakta ve klinik uygulamaya dair bilgilerini artırmaktadırlar.

PSY 681 İleri Araştırma Yöntemleri (Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik)

Bu derste ileri düzey araştırma yöntemleri işlenir, araştırma deseni oluşturma ve planlama gibi konulara ek olarak nicel analiz gibi belirli bir araştırma yöntemi hakkında öğrenciler ileri düzey bilgi ve uygulama becerisi kazanırlar.

PSY 685 İleri İstatistik

Bu derste yüksek lisans deneyiminde elde edilmiş istatistik bilgisini ve uygulama becerisini geliştirmek adına ileri düzey istatistiksel analizler ve bu analizlerin sonuçlarını yorumlama bilgisi öğretilir.

SEÇMELİ DERSLER

PSY 525 Klinik Pozitif Psikoterapi

Pozitif psikoloji insanların, ilişkilerin, kurumların ve toplumların bilimsel ve pratik stratejiler ile güçlü yönlerini açığa çıkaran ve geliştiren yaklaşımdır. Bu derste pozitif psikolojinin temel kavramları, yöntemleri ve klinikteki uygulamaları sunulmaktadır.

PSY 530 Anlatı Terapisi

Bu derste, post-modern psikoterapi ekollerinden biri olan anlatı terapisinin tarihsel gelişimi, temel kavramları, teorik arka planı, insana ve patolojiye yaklaşımı ve travma-aile gibi belirli durumlarda uygulanışı ele alınır. Sahada uygulama yapacak olan psikolog adayları bu derste anlatı terapisinin uygulamalarını sınıf içinde deneyimler.

PSY 540 Psikoterapi ve Kültür

Bu derste kültürel etkenlerin psikoterapi uygulamalarına etkisi ve psikoterapi uygulamalarının kültürden ne şekilde faydalanabileceği konuları işlenerek kültüre duyarlı ve uyumlu psikoterapi modellerinin gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

PSY 546 Eş ve Aile Terapileri

Bu derste aile ve eş terapi ekollerinin temel yaklaşımları, kavramları ve müdahale teknikleri ele alınacaktır. Aile ve eş terapisi fikrinin doğmasından bugüne kadarki gelişim süreci hem tek tek ekoller düzeyinde hem de karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Teorik bilgiler yanında klinik deneyimler de paylaşılacaktır. Bu dersler ele alınırken kültürel şartlar ele alınacak, kültüre duyarlı bir aile ve eş terapileri yaklaşımı ortaya konulacaktır.

PSY 652 Psikolojik Travma ve Tedavisi

Bu dersin amacı psikolojik travmayı ve travmanın bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini bütün yönleriyle anlamaktır. Bu nedenle derste psikolojik travmanın insanlar üzerindeki bilişsel, duygusal ve farklı sistemler üzerindeki etkileri, yol açtığı psikolojik rahatsızlıklar, kısa ve uzun süreli sonuçları, ve de bu sorunların çözümünde izlenecek tedavi yolları konuları işlenir.

PSY 654 Ayırıcı Tanı

Bu derste klinik uygulama esnasında doğru tanıyı koyabilmek için gerekli bilgiler öğretilir, ayırıcı tanı yapabilmek için sorulması gereken sorular, dikkat edilmesi gereken noktalar, hastalıklara özgü belirtiler ele alınır ve vaka örnekleriyle tartışılır.

PSY 662 Vaka Analizi

Bu derste klinik vaka tartışmaları ve analizleri üzerinden patoloji ve klinik uygulamaya dair bilgiler pekiştirilir.

PSY 667 Psikolojik İyi Oluş ve Direnç

Bu derste psikolojik iyi oluş haline katkı sağlayan etkenler ve uygulamalar öğretilir, psikolojik direncin kaynakları ve bu kaynakları geliştirmeye yönelik uygulamalar işlenerek bireyin ve toplumun psikolojik sağlığını iyileştirmeye yönelik programlar geliştirmek amaçlanır.

 PSY 670 İslami Temelli Psikoterapi

 Bu derste dini öğretilerden faydalanarak geliştirilen dini temelli psikoterapi ekollerinin Müslüman bireyler ve toplumlara uygulanması yönündeki teorik ve pratik çalışmalar işlenir, bunlardan yola çıkarak yeni uygulamalar ve programlar geliştirmek hedeflenir.

BAŞVURU