Klinik Psikoloji Doktora Programı (%30 İngilizce)

Neden İbn Haldun Klinik Psikoloji Doktora?

Eklenecektir

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Medaim Yanık

Başvuru Koşulları
Ders Planı
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 601 Klinik Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
PSY … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 685 İleri İstatistik 3 0 3 8
PSY 631 Klinik Uygulama I 2 2 3 8
PSY 635 Klinik Süpervizyon I 3 0 3 8
PSY … Program / Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 12 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 600 Seminer 3 0 0 8
PSY 632 Klinik Uygulama II 2 2 3 8
PSY 636 Klinik Süpervizyon II 3 0 3 8
PSY … Program/Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
Dil Dersleri
Toplam 9 32
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 697 Doktora Yeterlik 0 0 0 30
Toplam 0 30
V. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 698 Doktora Tez Önerisi 0 0 0 30
Toplam 0 30
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 699 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
III. & IV. Yıllar
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 699 Tez 0 0 0 120
Toplam 0 120
Genel Toplam 33 306
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 600 Seminer 3 0 0 8
PSY 601 Klinik Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 8
PSY 631 Klinik Uygulama I 2 2 3 8
PSY 632 Klinik Uygulama II 2 2 3 8
PSY 635 Klinik Süpervizyon I 3 0 3 8
PSY 636 Klinik Süpervizyon II 3 0 3 8
PSY 685 İleri İstatistik 3 0 3 8
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PSY 625 Klinik Pozitif Psikoterapi 3 0 3 8
PSY 630 Anlatı Terapisi 3 0 3 8
PSY 640 Psikoterapi ve Kültür 3 0 3 8
PSY 646 Eş ve Aile Terapileri 3 0 3 8
PSY 652 Psikolojik Travma ve Tedavisi 3 0 3 8
PSY 654 Ayırıcı Tanı 3 0 3 8
PSY 662 Vaka Analizi 3 0 3 8
PSY 667 Psikolojik İyi Oluş ve Direnç 3 0 3 8
PSY 670 Islamically Integrated Psychotherapy: Theory and Practice 3 0 3 8

NOTLAR:

1) Klinik Psikoloji Doktora Programından mezun olmak için toplam 33 kredi ve 306 AKTS’lik on bir ders ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 12 adet ders alınır. Bunların yedi tanesi zorunlu, beş tanesi seçmeli derstir.

2) Öğrencilerin mezun olmak için ikinci yıllarında toplam 1200 saatlik aktif staj saati zorunluluğu bulunmaktadır. Aktif staj saati; süpervizyon altında bireysel danışan görüşmesi yapma, tecrübeli psikoterapistlerin yaptığı görüşmeleri izleme, seans deşifresi, vaka sunumu, süpervizyon, test uygulama-raporlama vb. uygulamaları içerir.

3) Genel seçmeli ders ancak Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile saydırılabilir. Bu sebeple genel seçmeli ders alan öğrencilerin Enstitü’ye sunacakları bir dilekçe ile saydırma talebinde bulunmaları gerekmektedir.

4) Çokdillilik Politikası ile ilgili alınan 24.09.2018 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin lisansüstü programları içinde bu politikaya tabi olan bütün programların öğrencilerinin mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça (veya Arapça dışında bir dil) dillerinde belirli seviyelerde dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

a- Klinik Psikoloji Doktora programı için İngilizce B1, Türkçe B1 ve Arapça’dan A2 seviyesinde dil yeterliliği aranacaktır. Bu program kapsamında verilecek dil dersleri kredili olarak açılacağından bu derslerden alınan notlar Genel Not Ortalaması hesabına katılacaktır.

b- Öğrenciler dil derslerine ilişkin mezuniyet şartlarını ya program öncesinde hazırlık programında eğitim alarak (program tarafından verilmiş ise) ya da program süresince alacakları dil derslerinde başarılı olarak karşılayabileceklerdir. Bu dillerde mezuniyet şartı olarak istenen seviyede dil yeterliliğine sahip olduğunu, Üniversite tarafından kabul edilen sınav sonuçları ile belgeleyen öğrenciler de mezuniyet yükümlülüğünü sağlamış olurlar.

Üniversitemiz öğrencilerimize iki farklı ders işleyiş seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenekte öğrencilerimiz haftada toplam beş saat dil dersi alabilecektir.

İkinci seçenekte ise (yoğun program) hafta içi her gün iki saat olmak üzere toplam on saat ders verilmektedir.

Öğrencilerimizin programları tarafından istenen seviyeye ulaşabilmeleri için almaları gereken ders sayısı aşağıdaki gibidir:

Türkçe ve İngilizce B1 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 3 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem ve birinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem olmak üzere 2 dönem ders almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Arapça A2 düzeyi için: Birinci seçenekte yer alan dersi 2 dönem veya ikinci seçenekte yer alan dersi 1 dönem almaları ve bu dersleri başarmaları gerekmektedir.

Not: Öğrencilerin sadece kendi seviyelerine uygun olan dil dersine kayıt yaptırmaları, Diller Okulu tarafından düzenlenecek seviye belirleme sınavları ile sağlanacaktır.

DİL DERSLERİ
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
Teori Uygulama
ARA 501C Basic Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 502C Basic Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 503C Intermediate Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 504C Intermediate Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 505C Advanced Arabic I 1 4 3 5 *
ARA 506C Advanced Arabic II 1 4 3 5 *
ARA 507C Intensive Basic Arabic 2 8 6 10 *
ARA 508C Intensive Intermediate Arabic 2 8 6 10 *
ENG 505C Advanced English I 1 4 3 5 *
ENG 506C Advanced English II 1 4 3 5 *
ENG 508C Intensive Intermediate English 2 8 6 10 *
FRE 501C Basic French I 1 4 3 5 *
FRE 502C Basic French II 1 4 3 5 *
FRE 503C Intermediate French I 1 4 3 5 *
FRE 504C Intermediate French II 1 4 3 5 *
GER 501C Basic German I 1 4 3 5 *
GER 502C Basic German II 1 4 3 5 *
GER 503C Intermediate German I 1 4 3 5 *
GER 504C Intermediate German II 1 4 3 5 *
GRE 501C Basic Greek I 1 4 3 5 *
GRE 502C Basic Greek II 1 4 3 5 *
HEB 501C Basic Hebrew I 1 4 3 5 *
HEB 502C Basic Hebrew II 1 4 3 5 *
LAT 501C Basic Latin I 1 4 3 5 *
LAT 502C Basic Latin II 1 4 3 5 *
PERS 501C Basic Persian I 1 4 3 5 *
PERS 502C Basic Persian II 1 4 3 5 *
PERS 503C Intermediate Persian I 1 4 3 5 *
PERS 504C Intermediate Persian II 1 4 3 5 *
PERS 507C Intensive Basic Persian 2 8 6 10 *
PERS 508C Intensive Intermediate Persian 2 8 6 10 *
SPA 501C Basic Spanish I 1 4 3 5 *
SPA 502C Basic Spanish II 1 4 3 5 *
SPA 503C Intermediate Spanish I 1 4 3 5 *
SPA 504C Intermediate Spanish II 1 4 3 5 *
TLL 501C Basic Ottoman Turkish 1 4 3 5 *
TLL 502C Intermediate Ottoman Turkish 1 4 3 5 *
TLL 503C Advanced Ottoman Turkish I 1 4 3 5 *
TLL 504C Advanced Ottoman Turkish II 1 4 3 5 *
TLL 505C Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 3 5 *
TLL 506C Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 3 5 *
TLL 507C Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 6 10 *
TLL 508C Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 6 10 *
TUR 505C Advanced Readings in Modern Turkish I 1 4 3 5 *
TUR 506C Advanced Readings in Modern Turkish II 1 4 3 5 *
*Diller Okulu onayı
Not: C kodu kredili olarak alınan dersleri ifade etmektedir.
Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

PSY 600 Seminer

Söz konusu doktora seminer dersi ile öğrencilere klinik psikoloji alanında en güncel uygulamalı araştırma konuları ile ilgili farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle öğrenciler ilgilendikleri araştırma konuları ile ilgili literatür bilgilerine sahip olabileceklerdir. Dersin kapsamında öğrenciler, doktora öğrenimi süresince edindikleri bilgileri, bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı kalarak hazırlayacakları bir seminer ile kendi tez konularına yönelik ön bir sunum yapacaklardır.

PSY 631 Klinik Uygulama I

Bu derste klinik psikoloji uygulamasında öncelikle etik sorunları ve terapinin temel prensipleri konusunda profesyonel bir bilinç ve hassasiyet geliştirilmesi hedeflenir. Dönem boyunca üniversite bünyesindeki İbn Haldun Psikoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bireysel terapi görüşmeleri, psikososyal grup aktiviteleri ve vaka sunumları gibi klinik uygulamaları gerçekleştiren öğrencilerin klinik psikoloji alanındaki profesyonel kimliklerini geliştirmelerine katkıda bulunulması sağlanır.

PSY 632 Klinik Uygulama II

Bu ders toplamda bir senelik (2 dönemlik) klinik uygulama programının ikinci modülü olup, ilk modülde olduğu gibi öğrenciler üniversite bünyesindeki İbn Haldun Psikoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bireysel terapi görüşmeleri, test uygulama ve raporlama, psikososyal grup aktiviteleri ve vaka sunumları gibi klinik uygulamaları gerçekleştirirler.

PSY 635 Klinik Süpervizyon I

Bu derste öğrenciler her hafta düzenli olarak seans özetlerini sunarak ve vakalara dair paylaşımlarda bulunarak uzman psikologlardan ve bölüm hocalarından geri bildirim almakta ve klinik uygulamaya dair bilgilerini artırmaktadırlar.

PSY 636 Klinik Süpervizyon II

Toplamda bir senelik (2 dönemlik) klinik süpervizyonun ikinci modülü olan bu derste ilk modüldeki gibi öğrenciler her hafta düzenli olarak seans özetlerini sunarak ve vakalara dair paylaşımlarda bulunarak uzman psikologlardan ve bölüm hocalarından geri bildirim almakta ve klinik uygulamaya dair bilgilerini artırmaktadırlar.

PSY 681 İleri Araştırma Yöntemleri (Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik)

Bu derste ileri düzey araştırma yöntemleri işlenir, araştırma deseni oluşturma ve planlama gibi konulara ek olarak nicel analiz gibi belirli bir araştırma yöntemi hakkında öğrenciler ileri düzey bilgi ve uygulama becerisi kazanırlar.

PSY 685 İleri İstatistik

Bu derste yüksek lisans deneyiminde elde edilmiş istatistik bilgisini ve uygulama becerisini geliştirmek adına ileri düzey istatistiksel analizler ve bu analizlerin sonuçlarını yorumlama bilgisi öğretilir.

 SEÇMELİ DERSLER

PSY 525 Klinik Pozitif Psikoterapi

Pozitif psikoloji insanların, ilişkilerin, kurumların ve toplumların bilimsel ve pratik stratejiler ile güçlü yönlerini açığa çıkaran ve geliştiren yaklaşımdır. Bu derste pozitif psikolojinin temel kavramları, yöntemleri ve klinikteki uygulamaları sunulmaktadır.

 PSY 530 Anlatı Terapisi

 Bu derste, post-modern psikoterapi ekollerinden biri olan anlatı terapisinin tarihsel gelişimi, temel kavramları, teorik arka planı, insana ve patolojiye yaklaşımı ve travma-aile gibi belirli durumlarda uygulanışı ele alınır. Sahada uygulama yapacak olan psikolog adayları bu derste anlatı terapisinin uygulamalarını sınıf içinde deneyimler.

PSY 540 Psikoterapi ve Kültür

Bu derste kültürel etkenlerin psikoterapi uygulamalarına etkisi ve psikoterapi uygulamalarının kültürden ne şekilde faydalanabileceği konuları işlenerek kültüre duyarlı ve uyumlu psikoterapi modellerinin gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

PSY 546 Eş ve Aile Terapileri

Bu derste aile ve eş terapi ekollerinin temel yaklaşımları, kavramları ve müdahale teknikleri ele alınacaktır. Aile ve eş terapisi fikrinin doğmasından bugüne kadarki gelişim süreci hem tek tek ekoller düzeyinde hem de karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Teorik bilgiler yanında klinik deneyimler de paylaşılacaktır. Bu dersler ele alınırken kültürel şartlar ele alınacak, kültüre duyarlı bir aile ve eş terapileri yaklaşımı ortaya konulacaktır.

PSY 652 Psikolojik Travma ve Tedavisi

Bu dersin amacı psikolojik travmayı ve travmanın bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini bütün yönleriyle anlamaktır. Bu nedenle derste psikolojik travmanın insanlar üzerindeki bilişsel, duygusal ve farklı sistemler üzerindeki etkileri, yol açtığı psikolojik rahatsızlıklar, kısa ve uzun süreli sonuçları, ve de bu sorunların çözümünde izlenecek tedavi yolları konuları işlenir.

PSY 654 Ayırıcı Tanı

Bu derste klinik uygulama esnasında doğru tanıyı koyabilmek için gerekli bilgiler öğretilir, ayırıcı tanı yapabilmek için sorulması gereken sorular, dikkat edilmesi gereken noktalar, hastalıklara özgü belirtiler ele alınır ve vaka örnekleriyle tartışılır.

 PSY 662 Vaka Analizi

 Bu derste klinik vaka tartışmaları ve analizleri üzerinden patoloji ve klinik uygulamaya dair bilgiler pekiştirilir.

 PSY 667 Psikolojik İyi Oluş ve Direnç

 Bu derste psikolojik iyi oluş haline katkı sağlayan etkenler ve uygulamalar öğretilir, psikolojik direncin kaynakları ve bu kaynakları geliştirmeye yönelik uygulamalar işlenerek bireyin ve toplumun psikolojik sağlığını iyileştirmeye yönelik programlar geliştirmek amaçlanır.

 PSY 670 İslami Temelli Psikoterapi

 Bu derste dini öğretilerden faydalınarak geliştirilen dini temelli psikoterapi ekollerinin Müslüman bireyler ve toplumlara uygulanması yönündeki teorik ve pratik çalışmalar işlenir, bunlardan yola çıkarak yeni uygulamalar ve programlar geliştirmek hedeflenir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur