Medeniyet Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Medeniyet Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Bundan altı yüz yıl önce İbn-i Haldun, medeniyetleri araştırmaya yönelik yeni bir bilim dalını kurmuştu. Şaşırtıcıdır ki, medeniyet terimi bugün de sosyal bilimler ve medya alanında en yaygın analiz kriterlerinden birisidir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Bugün de medeniyetlerin, dünyadaki sosyal, kültürel ve siyasal ayrımların yeni eksenini belirlediği dahi ifade edilebilir. Dahası, insanlar arasındaki iletişim ve ulaşımın hızla gelişmesi ile medeniyetler arası ilişkilerin temeli radikal bir değişim geçirmektedir. İnsanoğlu bu süreci anlamanın iştiyakı içerisindedir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsünün (MEDİT) kurulması, medeniyetler ve medeniyetler arası ilişkiye yönelik büyüyen bu ilginin bir sonucudur. MEDİT, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan İbn Haldun Üniversitesi’nin bir birimidir.

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Önder Küçükural

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Eğitim ve araştırma, enstitünün benimsediği çok yönlü ve çok dilli yaklaşım ölçüsünde evrensel perspektiflidir. Türkçeİngilizce ve Arapça  eğitimde kullanılacak diller arasındadır. Belirli bir medeniyet çalışılırken, sosyal ve beşeri bilimlerdeki disiplinlerin çeşitli perspektiflerinden istifade edilecektir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü olarak, Enstitünün muhtelif uluslararası akademik ve öğrenci topluluklarının yanı sıra, benzer kurumlarla yaptığı işbirliği ile, çok yakında dünya çapında medeniyet araştırmaları alanının ileri gelen enstitüleri arasındaki yerini alacağından hiç şüphem yoktur.

Hazırlık Sınıfı: Medeniyet Araştırmaları programında öğrencilerin İngilizce, Arapça ve Türkçe bilmeleri gerekmektedir. Türkiye vatandaşı öğrenciler için bir sene Bilimsel Hazırlık kapsamında, Arapça hazırlık dersi, 1 tane lisans dersi verilmektedir. İngilizce Hazırlık sınıfımız bulunmamaktadır. Bilimsel Hazırlıktan başarısız olan öğrencilerin kaydı silinir.

Bursluluk Durumu

 • Kabul edilen öğrenciler çeşitli oranlarda burslu olarak kabul edilmektedir. (Başvurudaki Değerlendirme Kriterleri esas alınacaktır.)
 • Ayrıca kabul edilen öğrencilere, öğrenci asistanlığı yapmaları karşılığında Enstitü yönetiminin belirleyeceği sayıda ve miktarda 1500 – 2500 TL arasında burs imkânı sağlanacaktır.
 • Arapça ve Türkçe hazırlık programlarına katılan öğrenciler yukarıdaki maddede belirtilen burs imkânlarından faydalanacaklardır.
 • Burslar dokuz ay için olup yaz aylarını kapsamaz.
 • Evli öğrencilerimize öğrencilerimize 12 ay boyunca burs verilir.
 • Ciddi akademik başarısızlık durumunda öğrencinin bursluluk durumu akademik komite tarafından yeniden değerlendirmeye alınır.
 • Sigortalı çalışan öğrencilere Burs verilmez.
 • Burs alan öğrencilerimiz aldıkları burs karşılığında öğretim üyelerimizin asistanlık faaliyetlerini yürütürler. Herhangi bir ay asistanlık faaliyetleri yerine getirmeyen öğrencilerin bursları ertelenir.

Başvuru Koşulları
 • ALES’ten en az 70 almış olmak
 •  Lisans genel not ortalaması ≥ 2.70/4.00 veya 69.66/100
 • YDS’ de 100 üzerinden en az 70 veya TOEFL 84 veya İbn Haldun İngilizce Dil Sınavı  55/70 almış olmak.
 • Arapça Yeterlilik Sınavını geçen öğrenciler Bilimsel hazırlık sınıfından muaf olurlar.

Gerekli Belgeler:

 • CV
 • Niyet Mektubu (İki sayfayı geçmeyecek şekilde)
 • ALES Belgesi
 • Lisans Mezuniyet ve Transkript Belgeleri (Mezun olabilecek durumda olanlar kesin kayıt tarihinden önce belgelerini getirmek zorundadırlar)
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgeleri (Enstitümüzde eğitim görecek öğrencilerin İngilizce bilmeleri gerekmektedir.)
  • İngilizce seviyesini belgelendiremeyenlerin aşağıda belirtilen tarihte üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan İngilizce yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir.
 • İki adet referansın iletişim bilgileri (ön elemeden geçildikten sonra referanslar istenecektir)
 • İngilizce yazılı ödevi, makalesi vb. bulunan öğrencilerin başvuru dosyasına eklemeleri tavsiye olunur.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Tam Zamanlı Akademik Kadro

Prof. Dr. Recep Şentürk (Doktora, Sosyoloji, Columbia Üniversitesi, 1998)

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Haliloğlu (Doktora, İngiliz Edebiyatı, Heidelberg Üniversitesi, 2009)

Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Baysan (Doktora, Tarih, Manchester Üniversitesi, 2004)

Dr. Öğr. Üyesi Karim Sadık (Doktora, Felsefe, George Town Üniversitesi, 2012)

Dr. Öğr. Üyesi Heba Raouf (Doktora, Siyaset Bilimi, Kahire Üniversitesi, 2007)

Dr. Öğr. Üyesi Önder Küçükural (Doktora, Siyaset Bilimi, Sabancı Ünv. 2014)

Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Işık (Doktora, Medeniyet Araştırmaları, İbn Haldun Üniversitesi, 2018)

Öğr. Gör. Ercüment Asil (Doktora, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri, Chicago Üniversitesi,2017)

Okutman Mehmet Mahir Kafas (Lisans, Arap Dili ve Edebiyatı, Şam Üniversitesi, 1995) Arapça Eğitmeni ve Mütercim

Arş. Gör. Ahmet Tarık Çaşkurlu ( Lisans, George Town University 2017,Yüksek Lisans, Medeniyet Araştırmaları, Medeniyet Araştırmaları Ibn Haldun Üniversitesi, Devam)

Yarı Zamanlı Akademik Kadro

Prof. Dr. Bilal Kuşpınar (Doktora, Felsefe, Mc Gill Üniversitesi 1995)

Prof. Dr. Tahsin Görgün (Doktora, Felsefe, Freie Üniversitesi 1994)

Prof. Dr. Murtaza Bedir (Doktora, Ortadoğu Araştırmaları, Manchester Üniversitesi, 1999)

Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya (Doktora, Müzikoloji/Sosyoloji, İTÜ/Mimar Sinan Üniversitesi)

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 590 Seminer 3 0 3 6
MIE 503 Medeniyet Araştırmalarında Teori ve Metod 3 0 3 6
MIE 502 Dünya Medeniyetleri Tarihi 3 0 3 6
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
Toplam 15 30
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 505 Karşılaştırmalı Düşünce Tarihi 3 0 3 6
MIE 504 Küresel Sivil Toplum Ahlakı ve Siyaset 3 0 3 6
MIE 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 6
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
Toplam 15 30
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 30 120
SEÇMELİ DERSLER
Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 509 Reading Civilizations Through Genre:
Shakespeare Adaptations
3 0 3 6
MIE 511 Epistemological Bias in Popular Culture 3 0 3 6
MIE 515 Asian Civilizations Encountering Islam 3 0 3 6
MIE 517 Çağdaş İslam Düşüncesi I 3 0 3 6
MIE 519 Islam, Science, The Spirit 3 0 3 6
MIE 521 İslam Medeniyeti Tarihi I 3 0 3 6
MIE 523 Modernization and Reform in the Ottoman Empire 3 0 3 6
MIE 525 Society Ethics and Environment 3 0 3 6
MIE 527 Cities, Citizenship and Civilization 3 0 3 6
MIE 531 Osmanlı Tarihi 3 0 3 6
MIE 535 Modern Türkiye’ nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi 3 0 3 6
MIE 537 Çağdaş Sorunlar Üzerine İslami Tartışmalar 3 0 3 6
MIE 543 Dünya Hukuk Gelenekleri 3 0 3 6
MIE 545 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Düşünce 3 0 3 6
MIE 547 Karşılaştırmalı Mimarlık Tarihi ve Düşüncesi 3 0 3 6
MIE 551 Tasavvuf Okumuları I 3 0 3 6
MIE 553 İslam Düşüncesinin Gelişimi I 3 0 3 6
MIE 555 Afrika Medeniyetleri 3 0 3 6
MIE 557 Siyasal Düşünceler Tarihi Okumaları 3 0 3 6
MIE 563 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 6
MIE 567 Çok Kültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları 3 0 3 6
MIE 569 Dil Söylem  ve Toplum 3 0 3 6
MIE 575 Küresel Çevre ve İklim Sorunları 3 0 3 6
MIE 577 Farklı Disiplinlerde İslam 3 0 3 6
MIE 593 Edebiyat ve Medeniyet 3 0 3 6
MIE 647 Şarkiyatçılık 3 0 3 6
Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 512 Dünya Medeniyetleri 3 0 3 6
MIE 518 Çağdaş İslam Düşüncesi II 3 0 3 6
MIE 520 Spiritual Quest in The Contemporary World 3 0 3 6
MIE 522 İslam Medeniyeti Tarihi II 3 0 3 6
MIE 524 Osmanlı Modernleşmesinde Din ve Bilim 3 0 3 6
MIE 528 Uluslararası İlişkiler Perspektifler ve Teoriler 3 0 3 6
MIE 530 Batı Medeniyeti Tarihinde Kavramlar 3 0 3 6
MIE 532 Religion and Science: Historical Controversies and Modern Approaches 3 0 3 6
MIE 534 Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları 3 0 3 6
MIE 536 Imagining The Human: Man, Monster, Machine 3 0 3 6
MIE 538 Bir Medeniyet Modeli Olarak Beyt’ül Makdis 3 0 3 6
MIE 540 İpek Yolu Medeniyetleri 3 0 3 6
MIE 552 Tasavvuf Okumaları II 3 0 3 6
MIE 554 İslam Düşüncesinin Gelişimi II 3 0 3 6
MIE 560 19. ve 20. Yüzyıl Dünya Tarihi 3 0 3 6
MIE 564 Modern Ortadoğu Tarihi 3 0 3 6
MIE 566 Müzik ve Medeniyet 3 0 3 6
MIE 568 İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları 3 0 3 6
MIE 572 Gelenek ve Modernite Arasında Din 3 0 3 6
MIE 574 Din ve Siyaset 3 0 3 6
MIE 576 İslam Medeniyetinde Hukuk ve Toplum 3 0 3 6
MIE 628 Söylem Tahlili 3 0 3 6
Türk öğrenciler için zorunlu dil dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Pratik
MIE 583 Arapça Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 584 Arapça Akademik Yazım II 3 0 0 3
MIE 585 İngilizce Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 586 İngilizce Akademik Yazım II 3 0 0 3
Uluslararası öğrenciler için zorunlu dil dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Pratik
MIE 585 İngilizce Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 586 İngilizce Akademik Yazım II 3 0 0 3
MIE 591 Türkçe Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 592 Türkçe Akademik Yazım II 3 0 0 3
MIE 581 Arapça I 6 0 0 6
MIE 582 Arapça II 6 0 0 6
Bilimsel hazırlık programı kapsamında yer alan dersler*
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Pratik
ARA 307 Intensive Basic Arabic 2 8 0 10
ARA 308 Intensive Intermediate Arabic 2 8 0 10
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 0 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 0 5
NOTLAR
1) Bu ders planı 2018-2019 Akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.
2) Yukarıda belirtilen zorunlu dil derslerinin mezuniyet aşamasından önce alınıp başarılması gerekmektedir.
3) Mezuniyet yükümlülüğü 132 AKTS’dir.

Eklenecektir.
BAŞVUR

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur