Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Burslar

İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü öğrencilere Üstün Başarı Bursu (UBB), Tam Burs (TAB), Öğrenim Bursu (OGB), Özel Bütçeli Burs (OBB), Anlaşmalı Kurum ve Proje Bursu (APB) ve Personel Bursu (PEB) başlıkları altında çeşitli burs imkanları sağlamaktadır.

  • Üstün Başarı Bursu (UBB): mükemmel akademik geçmişe sahip adaylara ve akademik alanlarına önemli katkılarda bulunmuş adaylara verilen son derece rekabetçi ve seçici bir burs. UBB alıcıları, lisansüstü mülakatlarının değerlendirilmesinin ardından nitelikli aday havuzundan seçilir.
  • Tam Burs (TAB): adayların burs başvuru dosyalarının değerlendirilmesi ve lisansüstü mülakatları sonucunda akademik başarı esasına göre verilen burs.
  • Öğrenim Bursu (OGB): burs başvuru dosyaları güçlü olan adaylara lisansüstü mülakatlarının değerlendirilmesi sonucunda verilen liyakate dayalı bir burstur.
  • Anlaşmalı Kurum ve Proje Bursu (APB): ortak kurumlardan başvuran adaylara ve dereceleri ortak kurumlar tarafından finanse edilen projeler kapsamında finanse edilen adaylara verilen burs.
  • Personel Bursu (PEB): lisansüstü program başvurusunda bulunan İHÜ personeline, lisansüstü mülakatlarının değerlendirilmesi sonucunda verilen burs.

Çokdillilik Politikası

İbn Haldun Üniversitesi, sosyal bilimler odaklı bir araştırma üniversitesi olma misyonu ve fikri bağımsızlık ilkesi çerçevesinde mezunlarına, Doğu ile Batı medeniyetlerine ilişkin bilim geleneklerini, yöntem ve kavramlarını kullanabilme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, lisansüstü programlarında öğrenim gören adayların farklı dilleri kullanarak düşünebilme, düşündüklerini ifade edebilme ve birincil kaynaklara daha kolay ulaşabilme becerilerini kazanması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, İbn Haldun Üniversitesi tezli yüksek lisans programlarından mezun olacak öğrencilerimizin İngilizce, Türkçe ve Arapça (ya da program tarafından öngörülen başka bir dil) dillerine belirli bir seviyede hâkim olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerimize, çalışma alanlarının gerekliliklerine göre bu üç dile ek olarak farklı dillerde de kendilerini geliştirme imkânı tanınacaktır. 

Dosyalar