Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Araştırma Asistanlığı

İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, kayıtlı öğrencilerini Öğretim Asistanı [Teaching Fellow, TF] veya Araştırma Asistanı [Research Assistant, RA] olarak istihdam ederek akademik kariyerlerine katkıda bulunur.

Öğretim Asistanı:

Bir Öğretim Asistanı'nın özel sorumlulukları ve görevleri, parçası oldukları üniversite derslerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak Öğretim Asistanı, Üniversite derslerinin verilmesine yardımcı olur ve hem öğretim üyelerine hem de öğrencilere destek sağlar. Aşağıda bir Öğretim Asistanının bazı genel görev ve rolleri yer almaktadır:

 • Öğretim desteği: Öğretim Asistanı genellikle derslerin ve seminerlerin planlanmasında ve sunulmasında öğretim üyelerine yardımcı olurlar. Ders materyallerinin hazırlanmasına yardımcı olabilir, tartışmaları yönetebilir, dersler verebilir ve öğrencilere birebir veya küçük grup eğitimi sağlayabilirler.
 • Not verme ve değerlendirme: Öğretim Asistanı, sınavların ve diğer değerlendirmelerin notlandırılmasında görev alır. Öğrenci çalışmalarını gözden geçirir, geri bildirim sağlar ve öğrenci performansının değerlendirilmesine yardımcı olur.
 • Ders geliştirme: Bazı Öğretim Asistanları ders programlarının, ders planlarının ve öğretim materyallerinin tasarlanmasına katkıda bulunabilir.
 • Ofis saatleri ve öğrenci desteği: Öğretim Asistanı genellikle öğrencilerin akademik destek, ilave bilgi veya ek rehberlik alabilecekleri ofis saatleri düzenler.
 • İdari görevler: Öğretim Asistanları, destekledikleri derslerle ilgili idari görevlerde yer alabilirler. Bu görevler arasında derslerin düzenlenmesi ve yönetilmesi, programların koordine edilmesi ve lojistik konusunda yardımcı olunması yer alabilir.

Araştırma Asistanları:

Araştırma Asistanı, akademik araştırmaların yürütülmesinde araştırmacılara destek ve yardım sağlayan kişidir. Bazen bölüm derslerinin verilmesinde öğretim üyelerine de yardımcı olurlar. Bir araştırma görevlisinin spesifik sorumlulukları, araştırma alanına, projenin niteliğine ve araştırma ekibinin veya bölümün gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Araştırma Asistanları, araştırma sürecini desteklemede ve araştırma projelerinin başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunmada önemli bir rol oynamaktadır. Bir Araştırma Asistanının en yaygın rol ve sorumluluklarından bazıları şunlardır:

 • Literatür taraması: Araştırma Asistanı genellikle araştırma konusuyla ilgili bilgi toplamak için literatür taramalarının yürütülmesine yardımcı olurlar. Konuyu kapsamlı bir şekilde anlamak için mevcut çalışmaları, makaleleri ve yayınları araştırır ve gözden geçirirler.
 • Veri Toplama: Araştırma Asistanları anketler, mülakatlar, gözlemler veya deneyler gibi çeşitli yöntemlerle veri toplanmasında görev alabilirler. Belirlenen protokolleri takip eder, anketleri uygular, gözlemleri kaydeder veya araştırmacının gözetimi altında deneyler yaparlar.
 • Veri girişi ve yönetimi: Veriler toplandıktan sonra, Araştırma Asistanları verilerin düzenlenmesi ve yönetilmesinden sorumludur. Verileri veri tabanlarına veya elektronik tablolara girebilir, doğruluğunu kontrol edebilir ve araştırma materyallerinin uygun şekilde saklanmasını ve belgelenmesini sağlayabilirler.
 • Literatür ve referans yönetimi: Araştırma Asistanları, atıf yönetimi yazılımını kullanarak referansların düzenlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olurlar. Alıntıları biçimlendirir, bibliyografyalar oluşturur ve referans listelerinin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlarlar.
 • Laboratuvar veya deneysel destek: Laboratuvar çalışması veya deneyler içeren araştırma alanlarında, Araştırma Asistanları ekipmanların kurulmasına, malzemelerin hazırlanmasına yardımcı olur ve deneyleri desteklemek için gerekli görevleri yerine getirir. Ayrıca laboratuvar malzemelerinin korunmasına ve uygun güvenlik protokollerinin sağlanmasına da yardımcı olabilirler.
 • Araştırma etiği ve uygunluk: Araştırma Asistanları genellikle araştırmanın etik kurallara ve düzenlemelere uygun olmasını sağlar. Katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmasına, gizliliğin korunmasına ve kurum veya araştırma kurumu tarafından belirlenen etik standartlara uyulmasına yardımcı olabilirler.
 • İdari destek: Araştırma Asistanları, toplantıların planlanması, işbirlikçilerle koordinasyonun sağlanması, araştırma materyallerinin düzenlenmesi veya proje bütçelerinin yönetilmesi gibi araştırma projeleriyle ilgili idari görevlerde yardımcı olabilirler.
 • Yayın gönderimi: Araştırma Asistanları, akademik çalışmaların makaleye dönüştürülmesine, uygun dergilerin belirlenmesine ve makale gönderimlerinin takibine de yardımcı olabilir.

 • Proje teslimi: Araştırma Asistanları genellikle akademik çalışmaların projeye dönüştürülmesine yardımcı olurlar ve proje destek ofisi ile irtibat kurarak başvuru sürecini takip ederler.