Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Nasıl Öğrenim Ücretinden Muaf veya Nakdi Burslu Olurum?

Nasıl Öğrenim Ücretinden Muaf veya Nakdi Burslu Olurum?

Üniversitemizde öğrenim ücreti muafiyetleri ve nakdi burslar, Lisansüstü Burs Yönergesi’nde detayları belirtilen çerçevede sağlanır.

Buna göre, 2024-2025 Akademik Yılı için doktora programlarına öğrenci kabullerinde;

  • Öğrenim ücretinden % 100 muafiyeti sağlayan “Öğrenim Ücretinden Tam Muafiyet Bursu” (OGB) için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ALES veya eşdeğer sınav sonucunun % 30’u, yabancı dil sınav sonucunun % %25’i ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun % 20’sinin toplamından oluşan ağırlıklandırılmış puanın en az 75 ve mülakat puanının en az 75 olması,
  • Aylık 12.600-TL nakdi burs ödemesini sağlayan “Başarı Bursu” (BAB) için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ALES veya eşdeğer sınav sonucunun % 30’u, yabancı dil sınav sonucunun % %25’i ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun % 20’sinin toplamından oluşan ağırlıklandırılmış puanın en az 75 ve mülakat puanının en az 80 olması,
  • Aylık 18.000-TL nakdi burs ödemesini sağlayan “Üstün Başarı Bursu” (ÜBB) için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ALES veya eşdeğer sınav sonucunun % 30’u, yabancı dil sınav sonucunun % %25’i ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun % 20’sinin toplamından oluşan ağırlıklandırılmış puanın en az 80 ve mülakat puanının en az 85 olması,

şartları aranacaktır.

2024-2025 Akademik Yılı için yüksek lisans programlarına öğrenci kabullerinde ise;

  • Öğrenim ücretinden % 100 muafiyeti sağlayan “Öğrenim Ücretinden Tam Muafiyet Bursu” (OGB) için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ALES veya eşdeğer sınav sonucunun % 30’u, yabancı dil sınav sonucunun % %25’i ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun % 20’sinin toplamından oluşan ağırlıklandırılmış puanın en az 65 ve mülakat puanının en az 75 olması,
  • Aylık 12.600-TL nakdi burs ödemesini sağlayan “Başarı Bursu” (BAB) için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ALES veya eşdeğer sınav sonucunun % 30’u, yabancı dil sınav sonucunun % %25’i ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun % 20’sinin toplamından oluşan ağırlıklandırılmış puanın en az 75 ve mülakat puanının en az 80 olması

şartları aranacaktır.

Yukarıda hak ediş kurgusu verilen muafiyet ve nakdi burslar, ilgili bursluluk statülerinin programlar bazında kontenjanları ve bütçe dâhilinde öğrencilerimize sunulur.