2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi

Lisansüstü Programlara İkinci Başvuru Dönemi

Lisansüstü programlar için başvurular 1 Temmuz – 22 Ağustos 2021* tarihleri arasında alınacaktır.

*Klinik Psikoloji Doktora, Temel İslam Bilimleri doktora ve yüksek lisans, Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisansprogramları için İkinci Başvuru Döneminde başvuru alınmayacaktır.

Online başvuru adresi: https://apply.ihu.edu.tr/basvur/

Doktora Programları

Tezli Yüksek Lisans Programları

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur