Başvuru Rehberi

 Online Başvuru Formuna Hangi Belgelerin Yüklenmesi Gerekmektedir?

Online başvuru formuna yükleyeceğiniz belgeler aşağıda listelenmiştir. Burs başvurusu yapacak adayların bu belgelere ek olarak listede yer alan son iki belgeyi de başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

 • Fotoğraf
 • Özgeçmiş (CV)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Transkript
 • Dil yeterliliğini gösteren belge (YDS, E-YDS, YÖKDİL, TOEFL)
 • ALES sonuç belgesi (tezli yüksek lisans ve doktora programları için)
 • Niyet mektubu
 • Burs başvurusu için niyet mektubu
 • Burs başvurusu için gelir durumunu anlatan belge

Hangi Dil Sınavı Belgelerinin Yüklenmesi Gerekmektedir?

Üniversitemiz sadece YDS, E-YDS, YÖKDİL, TOEFL ve TÖMER sınavlarını kabul etmektedir. IELTS sınav belgesi lisansüstü başvurular için kabul edilmemektedir. Belgeleri online başvuru sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Bunların dışında belge yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Dil puanı olmayan yüksek lisans adayları için İbn Haldun Üniversitesi’nin yapacağı dil sınavına girip başvuru şartını sağlama imkanı vardır. Adaylar sınav tarihini online başvuru sistemi üzerinden seçecektir.

Doktora adayları YDS, E-YDS, YÖKDİL, TOEFL ve TÖMER belgelerini sağlamak zorundadır, İbn Haldun Üniversitesi’nin yapacağı dil sınavına giremezler.

İbn Haldun Üniversitesi dil sınavları Başakşehir / İstanbul kampüsünde yapılacaktır.

Referans Mektubu Nasıl Gönderilmelidir?

 • Tüm programlar için adaydan 2 referans mektubu talep edilmektedir.
 • Referans mektubunu gönderen kişi akademisyen olmalıdır.
 • 1’den fazla bölüme başvuran adaylar, her bir bölüm için 2 referans mektubu sağlamalıdır.
 • Adaylar referans mektubu talebini e-posta yoluyla referans verecek kişiye online başvuru sistemi üzerinden gönderecektir.
 • Referans verecek kişiye sistem tarafından bir e-posta gönderilecek, bu kişi e-postanın içindeki linke tıklayarak referans mektubunu sadece PDF formatında ekleyecektir.
 • E-posta yoluyla gönderilen veya elden teslim edilen mektuplar kabul edilmeyecektir.
 • Referans göndermek için son tarih programın bilimsel değerlendirme sınavından önceki gündür. Referans mektubu gönderecek kişiye lütfen bu tarihten önce kendisine gelen e-postayı okumasını ve referans mektubunu eklemesini hatırlatınız.

Niyet Mektubu Nasıl Hazırlanmalıdır?

Niyet mektubunuza kısaca kendinizi tanıtarak ve hangi bölüme başvuracağınızı belirterek başlayabilir; lisans eğitiminizden, bölümünüzle ilgili edindiğiniz yetkinliklerden, yaptığınız projelerden ve varsa yaptığınız stajlardan ve yüksek lisans eğitiminizden bahsedebilirsiniz.

Sizi akademik çalışma yapmaya yönlendiren motivasyonları, neden başvuru yapacağınız alanı seçtiğinizi ve o alan içinde hangi konuyu çalışmayı planladığınızı belirtebilirsiniz. Çalışacağınız alanla ilgili yaptığınız hazırlık varsa onu da anlatabilirsiniz.

Bunlara ek olarak neden İbn Haldun Üniversitesini tercih ettiğinizi, bu üniversitede alacağınız eğitimin size nasıl bir katkıda bulunabileceğini, yapacağınız çalışmalara ne şekilde katkı sunabileceğini belirtebilirsiniz.

Hazırladığınız niyet mektubunuzu  Ad Soyad – Niyet Mektubu şeklinde isimlendirip, PDF formatında online başvuru formu üzerinden başvuru sistemine yüklemelisiniz.

Burs Başvurusu İçin Niyet Mektubu Nasıl Hazırlanmalıdır?

Burs başvurusu niyet mektubunuza kısaca kendinizi tanıtarak ve hangi bölüme başvuracağınızı belirterek başlayabilirsiniz.

Çalışma durumunuzdan, geçinme durumunuzdan,  ikamet durumunuzdan (aile ile, arkadaş ile, kendi başınıza) ve öğrenci olarak kabul edilirseniz nerede kalmayı planladığınızdan bahsedebilirsiniz.

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde sağlanan hangi burs türüne  talip olduğunuzu, neden bu bursa ihtiyaç duyduğunuzu ve istediğiniz bu burs karşılığında İbn Haldun Üniversitesi’ne nasıl bir katkıda bulunabileceğinizi  belirtebilirsiniz.

Hazırladığınız burs başvurusu niyet mektubunuzu  Ad Soyad – Burs Başvurusu Niyet Mektubu şeklinde isimlendirip, PDF formatında online başvuru formu üzerinden başvuru sistemine yüklemelisiniz.

Burs Başvurusu İçin Gelir Durumunu Gösteren Belge Nasıl Hazırlanmalıdır?

Burs başvuru için gelir durumunuzu gösteren belgenin içinde; çalışıyorsanız maaş durumunuzu gösteren belgeyi veya ailenizin desteği ile geçiniyorsanız destek veren kişinin gelir durumunu gösteren belgeyi, ayrıca başka geliriniz varsa (kira vb.) hepsini tek bir dosya haline getirip; Ad Soyad – Gelir Durumu Belgesi şeklinde isimlendirip, PDF formatında online başvuru formu üzerinden başvuru sistemine yüklemelisiniz.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur